Klauzula RODO | Krzemex

Klauzula RODO

Na mocy art.13 Rozporządzenia UE 2016/679 Z 27 kwietnia 2018 {zwanym dalej RODO} informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku.

1.ADMINISTRATOREM przekazanych danych osobowych jest firma WYTWARZANIE SEGMENTÓW ŚCIERNYCH KRZEMEX G.W.GUSTYŃSCY SPÓLKA JAWNA , siedziba 34-300 Żywiec , ul. Rolnicza 32 A i 44 , NIP 5530102231, REGON 070540006
2. z ADMINISTRATOREM można się kontaktować :
- pisemnie, na adres : ul. Rolnicza 32 A, 34-300 Żywiec
- za pomocą poczty elektronicznej , na adres : biuro@krzemex.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną jak i tradycyjną w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do : żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

7. Zgodnie z RODO informujemy , iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę , wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie danych dotyczące pkt.3 mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pan/ Pani , której/którego dane osobowe są przetwarzane , przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej , podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 .

10. Dane osobowe w nie podlegają PROFILOWANIU , o którym mowa w art.4 ust.4 RODO.