TYP GROVER DSØ12mm | Krzemex

TYP GROVER DSØ12mm

Frezy przeznaczone do rowków średnicy 12mm. Pierwsze dwie granulacje wstępne #30,#50 występują na spoiwie metalowym. Granulacje #100,200,400,800,
1500,3000,poler dostępne są na spoiwie plastikowym.Do ściernic potrzebne są dwa rodzaje uchwytów. metalowe maja uchwyt pracujący na sztywno, plastikowe maja uchwyt z amortyzatorem.
Narzędzia te charakteryzują się najwyższą jakością. Oriętacyjna wydajność końcówek na spoiwie metalowym to około 200-250mb, a na spoiwie plastikowym 100-200mb
Mocowanie uchwytów do maszyny CNC gwint 1/2".
Szczegóły produktu:

Dostępne średnice: 10 mm, 12 mm, 15 mm
Długość: 50 mm
Dostępne ziarna (spoiwo metalowe): 30, 50, 100
Dostępne ziarna (spoiwo galwaniczne): 60, 120, 220, 320, 400
Dostępne ziarna (spoiwo żywiczne): 200, 400, 800, 1500, 3000, Poler
Parametry pracy rowkarki (spoiwo metalowe, galwaniczne) liczba obrotów: 3000/min, posuw: 220 mm/min
Parametry pracy rowkarki (spoiwo żywiczne) liczba obrotów: 800/min., posuw: 150 mm/min.

Rodzaj: