IMPREGNAT EFEKT MOKREGO KAMIENIA - DO POWIERZCHNI NIEPOLEROWANYCH ....typ CTS-BA-1 | Krzemex

IMPREGNAT EFEKT MOKREGO KAMIENIA - DO POWIERZCHNI NIEPOLEROWANYCH ....typ CTS-BA-1

Bezrozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujący do kostki brukowej, betonu, małej architektury, fasadowych płyt betonowych oraz z piaskowca, a także elementów wykonanych ze skały osadowej, niepolerowanego granitu i marmuru, w aplikacji DIY (zrób to sam)

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
• wodny, hydrofobizujący preparat impregnujący na bazie wyselekcjonowanych siloksanów i modyfikowanych silanów,
• do zabezpieczania przed działaniem wody mineralnych, porowatych podłoży budowlanych – betonu, kostki brukowej, cementowych płyt elewacyjnych, elementów z piaskowca, granitu i marmuru
(trwały i silny efekt roszenia - hydrofobizacji),
• obniża nasiąkliwość podłoża – zabezpiecza przed wodą opadową i wnikaniem w strukturę materiału szkodliwych, rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych (poprawia odporność na wnikanie oleju, środków spożywczych, soków, kawy),
• zwiększa odporność zaimpregnowanej powierzchni na zabrudzenia, wykwity i rozwój ewentualnych skażeń biologicznych,
• odporny na alkalia – może być stosowany do zabezpieczania świeżych tynków renowacyjnych, nowych spoin oraz murów licowych po zakończeniu reprofilacji ubytków,
• trwały – odporny na działanie promieni UV,
• bezrozpuszczalnikowy – bezpieczny dla impregnowanych podłoży, nie powoduje zmiany koloru podłoża,
• charakteryzuje się neutralnym zapachem – może być stosowany wewnątrz budynków,
• nie powoduje pogorszenia właściwości zabezpieczanego materiału pod względem
dyfuzji gazów i pary wodnej, pory pozostają otwarte.
Obszary zastosowań
• impregnacja kostki brukowej, elementów galanterii betonowej, płyt fasadowych betonowych oraz z piaskowca, a także elementów wykonanych ze skały osadowej,niepolerowanego granitu i marmuru.
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Przygotowanie podłoża
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, sposobu produkcji danego elementu betonowego lub kostki w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału. Podłoże przed rozpoczęciem impregnacji powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów oraz wykwitów solnych i resztek powłok malarskich. Podłoże powinno być suche, ale może być lekko wilgotne. Wszelkie ubytki w materiale podłoża należy uzupełnić przed rozpoczęciem procesu hydrofobizacji. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu impregnowanego podłoża – stolarkę budowlaną, szyby, rośliny itp.
Uwaga Hydrofobizacji nie wykonywać na powierzchniach o wysokim stopniu zasolenia, ponieważ może to prowadzić do intensyfikacji procesu krystalizacji soli budowlanych i niszczenia materiału podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA
Preparat hydrofobizujący CTS-KH-2 produkowany jest w postaci gotowej do użycia. Aplikację preparatu wykonać metodą malarską, miękkim pędzlem, na większych powierzchniach (produkcja kostki lub elementów betonowych) można stosować urządzenia natryskowe z dyszą zapewniającą podawanie spłaszczonego strumienia cieczy. W obu przypadkach należy zapewnić
obfite i równomierne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni, aż do nasycenia podłoża. Czynności powtórzyć kilkakrotnie, zależnie od właściwości i porowatości zabezpieczanego podłoża, stosując metodę mokre na mokre. W trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i działaniem opadów atmosferycznych (min 5 godzin).
Uwagi
• Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.
• Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
• Okres przydatności do użycia wynosi 36 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w warunkach suchych i temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem.
• Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE
CTS-KH-2 jest jednoskładnikowym preparatem na bazie wyselekcjonowanych siloksanów, spełnia wymagania normy PN-EN-1504-2 tab.3
Gęstość wyrobu: ok. 1,0 kg/dm³
Odczyn pH: ok. 6-8
Kolor: mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny, transparentny
Odporność na deszcz: po 3-4 godzinach
Współczynnik nasiąkliwości: Wd < 0,05 kg/m2 x h1/2 lub < 7,5% wg. PN-EN 1504-2/EN - 13580/
Opór dyfuzji pary wodnej: Sd = 0,0 [m]
Odporność na alkalia - mierzone współ. nasiąkliwości wg PN-EN 1504-2 / EN 13580 < 10 %
Głębokość penetracji: > 7 mm , pomiar wg prEN14630
Współczynnik szybkości wysychania klasa 1 / w zależności od stopnia chłonności /nasiąkliwości podłoża betonowego, mierzone wg EN 13579
Zużycie, w zależności od rodzaju i chłonności materiału podłoża 1 litr wystarcza na ok. 5-11m²
Temperatura stosowania: od + 5 °C do + 30 °C
Dostępne opakowania: 1l, 5l
Termin przydatności: do 36 miesięcy przechowywania w warunkach temp >0 i < 35 °C w oryginalnych nieotwi

Rodzaj: